ΗΦΑΙΣΤΟΣ: "Eκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας"
Social Media
Δημοσίευση: 10-01-2018 10:30 | Προβολές: 1256
    Agenda
Mέγεθος: 86.38 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Πρόσκληση στην εκδήλωση για το έργο ΗΦΑΙΣΤΟΣ:

"Eκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας"

Αγαπητά Μέλη της Ερευνητικής & Ακαδημαϊκής κοινότητας, Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) σας προσκαλεί σε εκδήλωση για το έργο ΗΦΑΙΣΤΟΣ που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.30 στην αίθουσα "Γαλάτεια Σαράντη" του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, στο Μαρούσι. Το έργο "ΗΦΑΙΣΤΟΣ: εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας" αφορά παρεμβάσεις στις δικτυακές υποδομές όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας για τη στοχευμένη αναβάθμιση του δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τους. Αποβλέπει στην ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση της πρόσβασης των ιδρυμάτων σε ψηφιακές υποδομές μεγάλης κλίμακας, καθώς και στην  απρόσκοπτη διεξαγωγή των ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων σε βάθος χρόνου. Η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας με το δίκτυο ΕΔΕΤ καθώς η βελτίωση των δυνατοτήτων του ακαδημαϊκού - ερευνητικού προσωπικού για συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες και αντίστοιχες προηγμένες υποδομές έρευνας και καινοτομίας διεθνώς, αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας του έργου, σε συνάρτηση με τη μείωση του διαχειριστικού κόστους με την απλοποίηση διαδικασιών και την υιοθέτηση των βέλτιστων οικονομιών κλίμακας και σκοπού.

Συνημμένο το Πρόγραμμα της εκδήλωσης. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://goo.gl/7nAQPg

Διοργάνωση: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.)

Ημερομηνία:  19 Ιανουαρίου 2018

Τοποθεσία:     Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Αίθουσα “Γαλάτεια Σαράντη” Διεύθυνση:     Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι


Επιστροφή