Σύνδεσμοι

Κατηγορίες Συνδέσμων


  Εθνικοί Φορείς / Επιχειρησιακά Προγράμματα  -  (Αρχή της σελίδας)


  Ευρωπαϊκοί Φορείς  -  (Αρχή της σελίδας)


  Ιδιωτικοί Φορείς  -  (Αρχή της σελίδας)


  Γενικοί Σύνδεσμοι  -  (Αρχή της σελίδας)


  Επιτροπές Ερευνών Ελληνικών Πανεπιστημίων  -  (Αρχή της σελίδας)

 

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Αποτελέσματα πρόσκλησης 6023/2020 για το έργο 80351 "BRENDA-Digital Gastronomy Routes"
Δημοσίευση: 31-07-2020 19:07
Έναρξη: 31-07-2020 |Λήξη: 30-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Αποτελέσματα πρόσκλησης 6878/2020 για το έργο 80486 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + 2020-2021 (KA103)"
Δημοσίευση: 31-08-2020 17:55
Έναρξη: 31-08-2020 |Λήξη: 30-09-2020
[Σε Εξέλιξη]