Περιγραφή

Ερευνητικό Έργο:
ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ (18ος-20ός αι.)

Χρηματοδότηση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II)

Υλοποίηση:
Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Επιστημονική Υπεύθυνη:
Ευδοκία Ολυμπίτου
Επίκουρη καθηγήτρια Εθνολογίας

Ενημέρωση: 06/02/2008

www.epeaek.gr