Επιτροπή
Πρόεδρος
κ. Ιωσήφ Παπαδάτος, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Αντιπρόεδρος
κ. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής
Τμήμα Ιστορίας
κ. Αθανάσιος Ευσταθίου, Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τον κ. Ηλία Γιαρένη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
κ. Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τον κ. Δημήτριο Φίλια, Καθηγητή
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
κ. Πέτρος Κωσταγιόλας, Επίκουρος Καθηγητής,
αναπληρούμενος από την κ. Καλλιόπη Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγητρία
Τμήμα Πληροφορικής
κ. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τoν κ. Μάρκο Αυλωνίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας
κ. Ιωάννης Ζάννος , Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τoν κ. Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
κ. Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τoν κ. Ανδρέα Μνιέστρη, Αναπληρωτή Καθηγητή

Στην Επιτροπή Ερευνών μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:

Τμήμα Εθνομουσικολογίας
κ. Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Tμήματος Μουσικών Σπουδών
Τμήμα Τουρισμού
κ. Βάιος Βαϊόπουλος, Καθηγητής Tμήματος Ιστορίας
αναπληρούμενος από τον κ. Κωνσταντίνο Οικονόμου, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής
Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης
κ. Φοίβος Απόστολος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Tμήματος Πληροφορικής
αναπληρούμενος από τον κ. Σαράντη Μητρόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
κ. Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Tμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
αναπληρούμενος από τον κ. Αγησίλαο Κονιδάρη, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
κ. Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
αναπληρούμενος από τον κ. Νικόλαο Κοψαχείλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τμήμα Περιβάλλοντος
κ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Καθηγητής Tμήματος Περιβάλλοντος
αναπληρούμενος από την κ. Αικατερίνη Καμπάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Tμήματος Περιβάλλοντος

Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής και λήγει στις 20-02-2021.

Στην Επιτροπή Ερευνών μετέχει, έως τις 31-12-2020, χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Ιωάννης Χάλαρης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος του Συμβουλίου Ένταξης.
Οργανόγραμμα Ειδικού Λογαριασμού

Οργανόγραμμα Επιτροπής