Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.

 

Ολομέλεια

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 741/12-02-2021 Απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου και σήμερα βρίσκεται στην 3η ανασυγκρότηση με την με υπ΄ αριθμό 1517/06-04-2022 Απόφαση του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

1

Χριστίνα Μπενέκη, Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, Αντιπρύτανης Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος.

 

 

Τακτικά Μέλη

Αναπληρωματικά Μέλη

Τμήμα

2

Εμμανουήλ Δρακάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Αντιπρόεδρος

Καλλιόπη Κανελλοπούλου, Καθηγήτρια

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

3

Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Σοφία Λαϊου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ιστορίας

4

Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Στέφανος Βλαχόπουλος, Καθηγητής

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας

5

Ιωάννης Τουλής, Καθηγητής

Ανδρέας Μνιέστρης, Καθηγητή

Μουσικών Σπουδών

6

Διονύσιος Κατερέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ιωάννης Ζάννος, Καθηγητής

Τεχνών Ήχου και Εικόνας

7

Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Καθηγητής

Μάρκος Αυλωνίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Πληροφορικής

8

Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής

Γεώργιος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

9

Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής

Νικόλαος Κοψαχείλης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

10

Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Καθηγητής

Αικατερίνη Καμπάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιβάλλοντος

11

Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής

Κωνσταντίνος Αρτίκης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Τουρισμού,

εκπρόσωποι Τμήματος Τουρισμού, χωρίς δικαίωμα ψήφου

12

Βασίλειος Σόγιακας, Καθηγητής

Στέργιος Παλαμάς, Επίκουρος Καθηγητής

εκπρόσωποι Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, χωρίς δικαίωμα ψήφου

13

Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Αλεξάνδρα Μπαλάντινα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εθνομουσικολογίας

εκπρόσωποι Τμήματος Εθνομουσικολογίας, χωρίς δικαίωμα ψήφου

Η θητεία της Προέδρου είναι τετραετής και λήγει 31-08-2024.
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής,
 αρχομένη από 21-02-2021 έως 20-02-2024.

 

Ειδικό Επταμελές Όργανο

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου συστήθηκε και συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμό 4085/06-04-2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου και αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Χριστίνα Μπενέκη, Πρόεδρος

Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, Αντιπρύτανης Έρευνας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης, Πρόεδρος

2. Εμμανουήλ Δρακάκης, Αντιπρόεδρος

Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας

3. Διονύσιος Κατερέλος, Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας

4. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Μέλος

Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής

5. Ιωάννης Σαμαράς, Μέλος

Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

6. Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Μέλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας

7. Ιωάννης Τουλής, Μέλος

Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών

 

Ενημέρωση: 10-09-2022
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας