Επιτροπή

Πρόεδρος
κ. Ιωσήφ Παπαδάτος, Καθηγητής
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Μουσικών ΣΠουδών
Αντιπρόεδρος
κ. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Ιστορίας
κ. Αθανάσιος Ευσταθίου, Αναπληρωτής Καθηγητής
αναπληρούμενος από τον κ. Ηλία Γιαρένη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας
κ. Δημήτριος Φίλιας, Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τον κ. Christian-Rene Papas, Επίκουρο Καθηγητή
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
κ. Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τoν κ. Ανδρέα Μνιέστρη, Αναπληρωτή Καθηγητή
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
κ. Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τoν κ. Πέτρο Κωσταγιόλα, Επίκουρο Καθηγητή
Τμήμα Τεχνών, Ήχου και Εικόνας
κ. Ιωάννης Ζάννος , Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τoν κ. Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή
Τμήμα Πληροφορικής
κ. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
αναπληρούμενος από τoν κ. Μάρκο Αυλωνίτη, Επίκουρο ΚαθηγητήΟργανόγραμμα Ειδικού Λογαριασμού

Οργανόγραμμα Επιτροπής