Επιτροπή

Πρόεδρος
κ. Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής
Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Πληροφορικής
Αντιπρόεδρος
κ. Σπυρίδων Σιούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής
Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
κ. Δήμος Δημητριάδης, Καθηγητής
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
αναπληρούμενος από τον κ. Ιωάννη Ζάννο, Καθηγητή,
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας
κ. Δημήτριος Φίλιας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
αναπληρούμενος από τον κ. Παναγιώτη Κελάνδρια, Καθηγητή,
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
κ. Σπυρίδωνας Σιούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Πληροφορικής
αναπληρούμενος από την κ. Καλλιόπη Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εκτελών καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
κ. Μιλτιάδης Μπότσης