Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Επιτροπής ερευνών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι.Π.

Αν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος ή συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα και θέλετε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την πορεία των έργων στα οποία συμμετέχετε, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας την αίτηση που σας αφορά και στη συνέχεια να την καταθέσετε στην Επιτροπή Ερευνών.

Word document ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
(μόνο για Επιστημονικά Υπευθύνους)

Word document ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι.Π. webrescom.ionio.gr

Ενημέρωση: 15-09-2022
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας