Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Επιτροπής ερευνών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι.Π.

Αν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος ή συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα και θέλετε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την πορεία των έργων στα οποία συμμετέχετε, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας την αίτηση που σας αφορά και στη συνέχεια να την καταθέσετε στην Επιτροπή Ερευνών.

Word document ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
(μόνο για Επιστημονικά Υπευθύνους)

Word document ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι.Π. webrescom.ionio.gr

Ενημέρωση: 01-04-2019
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο 80504 «Δημιουργικός Κόμβος Τεχνών (HAL)»
Δημοσίευση: 14-01-2022 12:09
Έναρξη: 14-01-2022 |Λήξη: 28-01-2022
[Σε Εξέλιξη]