Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Επιτροπής ερευνών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι.Π.

Αν είστε Επιστημονικά Υπεύθυνος ή συνεργάτης σε ερευνητικό πρόγραμμα και θέλετε να παρακολουθήσετε ηλεκτρονικά την πορεία των έργων στα οποία συμμετέχετε, μπορείτε να εγγραφείτε συμπληρώνοντας την αίτηση που σας αφορά και στη συνέχεια να την καταθέσετε στην Επιτροπή Ερευνών.

Word document ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
(μόνο για Επιστημονικά Υπευθύνους)

Word document ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
(υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του ερευνητικού προγράμματος)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Ι.Π. webrescom.ionio.gr

Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Αποτελέσματα πρόσκλησης 6023/2020 για το έργο 80351 "BRENDA-Digital Gastronomy Routes"
Δημοσίευση: 31-07-2020 19:07
Έναρξη: 31-07-2020 |Λήξη: 30-09-2020
[Σε Εξέλιξη]
Αποτελέσματα πρόσκλησης 6878/2020 για το έργο 80486 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS + 2020-2021 (KA103)"
Δημοσίευση: 31-08-2020 17:55
Έναρξη: 31-08-2020 |Λήξη: 30-09-2020
[Σε Εξέλιξη]