80421: Ψηφιοποίηση - Διατήρηση και προβολή της Μουσικής Κληρονομιάς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της Ψηφιακής Διαχείρισης των Αρχείου των Φιλαρμονικών της», Τίτλος υποέργου 2: Ψηφιοποίηση
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Παπαθεοδώρου Χρήστος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ION49
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 25.000,00

Ανάπτυξη Μουσικών Ψηφιακών Συλλογών (ΜΨΣ) για επτά (7) Φιλαρμονικές της Π.Ι.Ν. οι οποίες φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος του μουσικού ιστορικού αρχείου της Επτανησιακής Μουσικής Σχολής .Η (ΜΨΣ) ανά συμμετέχουσα φιλαρμονική θα περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο, τεκμηριωμένο και μεταγεγραμμένο σε μηχαναγνώσιμη μορφή επιλεγμένου μέρους του αρχειακού της υλικού, που θα είναι προσπελάσιμο μέσω του Παγκόσμιου Ιστού.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας