Νέα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ Υποτροφίες για τη στήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων
Social Media
Δημοσίευση: 11-09-2017 11:54 | Προβολές: 1114

Η δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ),

αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Αίτηση για χρηματοδότηση μπορεί να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με την προϋπόθεση στην τελευταία περίπτωση, να έχουν γίνει δεκτοί από ελληνικό ΑΕΙ για να την ολοκληρώσουν στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της παρούσας προκήρυξης.
Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη. Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 10.000.000.€

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ


Επιστροφή

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσμικό Πλαίσιο

Οδηγός Χρηματοδότησης Έρευνας
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΕΚΔΟΣΗ 2009


:: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::
rc@ionio.gr
:: Αρχική ::
:: ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ::