ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ» έργου ADRIATinn
Social Media
Δημοσίευση: 05-07-2016 12:21 | Προβολές: 1278
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.54 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του τελικού συνεδρίου του έργου ADRIATinn συνολικού προϋπολογισμού 14.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ .

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ADRIATinn - An Adriatic Network for Advancing Research Development and Innovation towards the Creation of new Policies for Sustainable Competiveness and Technological Capacity of SMEs», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (IPA-Adriatic Cross Border Cooperation Programme 2007-2013) κατά 85% και από το Ελληνικό Δημόσιο (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) κατά 15%.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΙΠ (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 – Κέρκυρα)

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι 20/07/2016 και ώρα 11:00 πμ

Ημερομηνία Διενέργειας:  20/07/2016 και ώρα 13:00 μμ

Τόπος Διενέργειας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. στα τηλέφωνα 2661087606 & και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών rc.ionio.gr/news.

Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Κουρουθανάση Παναγιώτη (11:00-13:00), στο τηλέφωνο 2661087701.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας