προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού έργου BIG
Social Media
Δημοσίευση: 30-11-2015 14:11 | Προβολές: 1324
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 700.14 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο των ειδών, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Συμπληρωματικού Εξοπλισμού για το έργο BIG, για τις ανάγκες του έργου συνολικού προϋπολογισμού 5450,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ή 4430,89€ πλέον ΦΠΑ 23% 1019,11€)

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «BIG» που εκτελείται στο πλαίσιο του Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας  Ελλάδα –Ιταλία 2007 -2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΙΠ (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 – Κέρκυρα)

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι 15/12/2015 και ώρα 11:00 πμ

Ημερομηνία Διενέργειας: 15/12/2015 και ώρα 13:00 μμ

Τόπος Διενέργειας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. στα τηλέφωνα 2661087606 & και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών rc.ionio.gr/news.

Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Αυλωνίτη Μάρκο, στο τηλέφωνο 2661087752.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας