προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού συμφερότερης προσφοράς έργου PACCINO
Social Media
Δημοσίευση: 21-08-2015 11:31 | Προβολές: 1228
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 820.78 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο των ειδών/υπηρεσιών, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Διοργάνωση Επενδυτικού Συνεδρίου που περιλαμβάνει ενοικίαση χώρου, ενοικίαση εξοπλισμού, παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και φιλοξενία έως 30 προσκεκλημένων συνέδρων για 3 ημέρες» συνολικού προϋπολογισμού 19.450,00€ (δεκαεννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Platform for trans-Academic Cooperation in Innovation» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (IPA-Adriatic CrossBorder Cooperation Programme 2007-2013) κατά 85% και από το Ελληνικό Δημόσιο  (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) κατά 15%.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΙΠ (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 – Κέρκυρα)

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι 7/9/15 και ώρα 09:00 πμ

Ημερομηνία Διενέργειας: 7/9/15 και ώρα 11:00 πμ

Τόπος Διενέργειας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. στα τηλέφωνα 2661087606 & και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών rc.ionio.gr/news.

Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Φοίβο Μυλωνά, στο τηλέφωνο 2661087757.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας