προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπηρεσιών εκτύπωσης έργου ΘΑΛΗΣ
Social Media
Δημοσίευση: 19-06-2015 12:28 | Προβολές: 1235
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.82 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Εκτύπωση τριών (3) Συγγραμμάτων, για τις ανάγκες του έργου «ΘΑΛΗΣ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Έκδοση Επιγραφών και Τεκμηρίωση της Ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας», συνολικού προϋπολογισμού 22.000συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «ΘΑΛΗΣ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Έκδοση Επιγραφών και Τεκμηρίωση της Ιστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας» με κωδικό έργου 80177 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Σβέρκο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας  του Ι.Π., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών ΙΠ (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 – Κέρκυρα).

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι 06/07/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία ∆ιενέργειας: 06/07/2015 και ώρα 13:00 μμ

Τόπος ∆ιενέργειας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. στα τηλέφωνα 2661087606 & και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών rc.ionio.gr/news

Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα Θεοδώρα Κλάδη (11:00-13:00), στο τηλέφωνο 26610 87321 και στο e-mail: kladidora@gmail.com.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας