Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ακρωνύμιο ΒΙΟΝΙΑΝ» της πράξης με τίτλο «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω "έξυπνων" συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων», που εκτελείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους, κωδ. ΟΠΣ 5007988 και κωδικός ΕΛΚΕ ΙΠ 80413

ShareThis
Δημοσίευση: 01-08-2023 18:34 | Προβολές: 251
Έναρξη: 02-08-2023 |Λήξη: 23-08-2023
[Έληξε]
gr  pdf.png  Πρόσκληση για το έργο 80413
Mέγεθος: 449.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023 και ώρα 14:00.


Επιστροφή


Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας