ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείων φιλαρμονικών Κέρκυρας και Κεφαλονιάς υποέργου 2 έργου 80421
Social Media
Δημοσίευση: 02-12-2019 15:24 | Ενημέρωση: 04-12-2019 12:57 | Προβολές: 1044
Έναρξη: 02-12-2019 |Λήξη: 16-12-2019
[Σε Εξέλιξη]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 285.79 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 2.82 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ.ΟΡΘΗ
Mέγεθος: 97.13 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΥΔ (ΜΕΡΟΣ Ι, παρ. Β, προτελευταίο εδάφιο)

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 16/12/2019, ώρα 10.00 π.μ.

Ημ/νία διενέργειας: Δευτέρα 16/12/2019, ώρα 12.00

Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα

CPV: 79961300-1: Ειδικές φωτογραφικές υπηρεσίες


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας