Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της υπ. αριθμ. 10641/20.09.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου "Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος"
Social Media
Δημοσίευση: 25-10-2019 15:10 | Προβολές: 1014
Σημαντική Ημερομηνία: 25-10-2019
[Έληξε]
    Εγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης
Mέγεθος: 189.66 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Περίοδος υποβολής ενστάσεων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π., http://rc.ionio.gr/news, και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας