Οριστικά αποτελέσματα για 4 επιστημονικά πεδία στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 9550/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.( ΥΠΟΕΡΓΟ 1 , ΠΡΑΞΗ "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045163).
Social Media
Δημοσίευση: 25-10-2019 14:39 | Προβολές: 1013
Σημαντική Ημερομηνία: 25-10-2019
[Έληξε]

   


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας