Προσωρινά αποτελέσματα για δύο από τα τέσσερα Τμήματα του ΙΠ (Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης κ Διερμηνείας) στο πλαίσιο της με αριθμ.πρωτ.9550/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( ΥΠΟΕΡΓΟ 1 , ΠΡΑΞΗ "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045163)
Social Media
Δημοσίευση: 01-10-2019 12:45 | Προβολές: 1033
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 561.58 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Περίοδος υποβολής ενστάσεων εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας