Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού υποέργου 5 πράξης ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Social Media
Δημοσίευση: 27-03-2019 11:42 | Προβολές: 1099
Έναρξη: 27-03-2019 |Λήξη: 19-04-2019
[Έληξε]
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 2.26 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 220.65 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 378.58 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΕΣ.ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Mέγεθος: 416.19 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΙΝΑΚΑΣ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Mέγεθος: 374.92 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: 19/04/2019, ώρα 14.00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας