Επικοινωνία
 
 
 
Χρηματοδότηση
 
Το έργο "Σύμβουλος  Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Copyright 2005. All Rights Reserved.
Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Τελευταία Νέα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ   |   ΝΕΑ   |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ     |  SITE MAP
Επιλογές

Πληροφοριακή Υποδομή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ευρυζωνικότητα

Μέτρο 4.2

Πρόσκληση 93

Τεχνική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην ΠΙΝ

Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΙΝ