Επιτροπή

Πρόεδρος
Βασίλειος Χρυσικόπουλος, Καθηγητής
Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Πληροφορικής
Αντιπρόεδρος
Σπυρίδων Σιούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής
Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Δήμος Δημητριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
αναπληρούμενος από τον κ. Χαράλαμπο Βασιλειάδη, Καθηγητή
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Σχολή Ιστορίας και Μετάφρασης-Διερμηνείας
Παναγιώτης Κελάνδριας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Ξ.Γ.Μ.Δ
αναπληρούμενος από τον κ. Αθανάσιο Ευσταθίου, Αναπληρωτή Καθηγητή,
Τμήμα Ιστορίας
Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής
Σπυρίδωνας Σιούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής,
Τμήμα Πληροφορικής
αναπληρούμενος από τον κ. Μάριο Πούλο, Αναπληρωτή Καθηγητή,
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Εκτελών καθήκοντα Προϊσταμένου Γραμματείας
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Μπότσης ΜιλτιάδηςΟργανόγραμμα Ειδικού Λογαριασμού

Οργανόγραμμα Επιτροπής