Προκηρύξεις

Προκηρύξεις που λήγουν τις επόμενες 30 ημέρες

Δεν υπάρχουν σχετικές προκηρύξεις


 

 Σελίδα 1 από 14: 1 2 3 4 5 ... > >>

Βρέθηκαν 274 δημοσιευμένες προκηρύξεις.

Τίτλος: «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» Δημοσίευση Ειδικών Δράσεων «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»
Πρόγραμμα: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020
Θεματική ενότητα: Πολιτισμός-Μ.M.E., Πολιτισμός-Μ.M.E.
Προθεσμία Υποβολής: 20-10-2017 (Απομένουν 87 ημέρες )
Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2017 11:57   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 07-06-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 13-03-2017 11:41   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42: Εκτίμηση επικινδυνότητας και δράσεις πρόληψης κινδύνων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (σεισμοί)
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 17-02-2017 12:48   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 44: Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2017 11:26   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 43: Παρεμβάσεις αντιμετώπισης και πρόληψης πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών και φαινομένων διάβρωσης εδάφους
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 19-05-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2017 11:03   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40:Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Αγροδιατροφής
Πρόγραμμα: ΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 28-02-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 10-02-2017 10:22   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»
Πρόγραμμα: «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ»
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 16-04-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2017 12:16   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Interreg MED 2nd call for Modular projects
Πρόγραμμα: Interreg MED
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 31-03-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 01-02-2017 09:35   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: invent ICT, Πρόγραμμα επώασης καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων
Πρόγραμμα: invent ICT
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 31-01-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 24-01-2017 14:33   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: 1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών
Πρόγραμμα: Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών
Θεματική ενότητα: Έρευνα
Προθεσμία Υποβολής: 31-03-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 10-01-2017 10:37   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30 "Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων (Τουριστική Προβολή)"
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Θεματική ενότητα: Πολιτισμός-Μ.M.E.
Προθεσμία Υποβολής: 31-12-2017 (Απομένουν 159 ημέρες )
Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2016 13:33   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: 32η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Θεματική ενότητα: Πολιτισμός-Μ.M.E.
Προθεσμία Υποβολής: 31-03-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2016 13:11   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: 33η-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ “Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (ΥΠ.ΠΟ.Α)”
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Θεματική ενότητα: Πολιτισμός-Μ.M.E.
Προθεσμία Υποβολής: 31-03-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 15-12-2016 12:36   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»
Πρόγραμμα: Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας
Θεματική ενότητα: Έρευνα
Προθεσμία Υποβολής: 15-02-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 07-12-2016 15:49   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές»
Πρόγραμμα: ΕΠΕΔΒΜ
Θεματική ενότητα: Έρευνα, Έρευνα
Προθεσμία Υποβολής: 01-03-2017 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 07-12-2016 15:29   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: AXA Research Fund, Call for Applications
Θεματική ενότητα: Όλες οι θεματικές ενότητες
Προθεσμία Υποβολής: 05-10-2016 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 15-09-2016 14:45   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Blue Technology - transfer of innovative solutions to sea basin economies
Πρόγραμμα: Blue Technology
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες
Προθεσμία Υποβολής: 30-09-2016 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2016 13:58   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: Implementation of the Second Cycle of the Marine Strategy Framework Directive: achieving coherent, coordinated and consistent updates of the determinations of Good Environmental Status, initial assessments and environmental targets" - "DG ENV/MS
Πρόγραμμα: Environment
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον
Προθεσμία Υποβολής: 26-09-2016 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2016 13:48   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: 2016 CEF Telecom calls for proposals, INEA
Πρόγραμμα: CEF
Θεματική ενότητα: Τηλεπικοινωνίες
Προθεσμία Υποβολής: 15-09-2016 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2016 13:42   ||   Διαβάστε αναλυτικά

Τίτλος: LIFE, Environmental Governance & Information
Πρόγραμμα: LIFE
Θεματική ενότητα: Περιβάλλον
Προθεσμία Υποβολής: 07-09-2016 (Έληξε)
Τελευταία ενημέρωση: 17-07-2016 13:18   ||   Διαβάστε αναλυτικά

 Σελίδα 1 από 14: 1 2 3 4 5 ... > >>


Κεντρική σελίδα Προκηρύξεων


:: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ::
rc@ionio.gr
:: Αρχική ::
:: ΕΡΓΑ ΕΠΕΑΕΚ ::